Google Cloud tạo bước đột phá trong vấn đề bảo mật dữ liệu với bộ xử lý AMD EPYC thế hệ thứ 2

Bằng cách sử dụng Confidential Virtual Machines (VMs) phiên bản thử nghiệm (beta) dành cho Google Compute Engine. Họ đã giúp các hệ thống khai thác các tính năng bảo mật nâng cao của vi xử lý AMD EPYC thế hệ thứ 2. Trong đó, Confidential VMs là sản phẩm đầu tiên trong Google Cloud Confidential Computing, và nó cho phép các khách hàng mã hóa dữ liệu ngay trong lúc dữ liệu này đang được sử dụng luôn chứ không cần phải chờ sử dụng xong rồi mới đem đi mã hóa sau. Nhờ đó, Confidential VMs vừa có sức mạnh để xử lý các tác vụ tính toán phức tạp, vừa có khả năng mã hóa dữ liệu quan trọng trên đám mây (cloud) ngay cả khi nó đang được truy cập.

Theo ông Vint Cerf – Phó Giám đốc tại Google – cho biết tương lai của điện toán đám mây sẽ chuyển sang các dịch vụ cá nhân, mã hóa, giúp người dùng an tâm về tính bảo mật cũng như là kiểm soát được các thông tin cá nhân. Và với việc sử dụng vi xử lý AMD EPYC, Google đã tìm ra được công nghệ đột phá, cho phép khách hàng mã hóa dữ liệu cá nhân trên đám mây ngay cả khi nó đang được sử dụng.

Ngoài ra thì các doanh nghiệp cũng dần chuyển sang sử dụng đám mây để dễ quản lý, mở rộng, và giảm chi phí. Để thuyết phục họ an tâm chuyển những thứ quan trọng lên đám mây thì AMD đã cùng với Google tìm cách khai thác tính năng bảo mật Secure Encrypted Virtualization bên trong CPU EPYC. Từ đó giúp tạo ra bức tường bảo mật dưới mức độ phần cứng cho các ứng dụng và tác vụ trên đám mây. 

Với bước đột phá này, còn mở ra nhiều khả năng mới, chẳng hạn như cho phép các doanh nghiệp hợp tác với nhau, chia sẻ các bộ dữ liệu và đồng thời đảm bảo tính bảo mật của nó. Vi xử lý AMD EPYC hiện đang được trang bị cho hơn 120 loại VM khác nhau đến từ các công ty cung cấp dịch vụ đám mây trên toàn thế giới.

Nguồn Tổng Hợp

Tin khác