tech24g.com tech24g.com

©2021 tech24g.com. All rights reserved
AMD RX 7700 và RX 7800 khi nào ra mắt?

AMD RX 7700 và RX 7800 khi nào ra mắt?

AMD RX 7700 và RX 7800 khi nào ra mắt? Vài ngày trước, AMD đã đăng một bài viết trên blog nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có đủ VRAM cho cấu hình Gaming lên tới 1440p. Tóm tắt ngắn gọn là nó gợi ý rằng bạn cần 12GB hoặc 16GB để tận dụng tối đa cho cấu hình 1440p.