tech24g.com tech24g.com

©2021 tech24g.com. All rights reserved
Ổ đĩa quang ASUS ZenDrive: Sự trở lại của ổ đĩa quang

Ổ đĩa quang ASUS ZenDrive: Sự trở lại của ổ đĩa quang

Sản phẩm tinh tế từ thiết kế đến công năng giúp ổ đĩa CD 1 lần nữa trở lại với thị trường máy tính